Erasmus + – polsko-niemiecko-turecki projekt I LO

Migracja oraz ucieczki ludności na początki 21 wieku są zjawiskiem, które wpływa na wszystkie europejskie miasta oraz państwa. Zjawiska te z pewnością niepokoją wielu obywateli Europy, co staje się szczególnie widoczne w środowiskach prawicowych. Cztery kraje zaangażowane w projekt Erazmus+ są związane ze sobą poprzez ruchy migracyjne ludności tych państw w przeszłości oraz obecnie: pracownicy polscy, tureccy i holenderscy szukali zatrudnienia w Nordhorn w 20. wieku, polscy i tureccy pracownicy szukają pracy obecnie w Niemczech i Holandii.

Projekt Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne – 4 szkoły:
1.Gymnasium Nordhorn (Germany)
2.I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza – Malbork (Poland)
3.Antoniuscollege – Gouda (Netherlands) do grudnia 2017
4.Vali Vecdi Gonul Anadolu Lisesi – Izmir (Turkey)
Współautorami projektu są nauczyciele szkół z Nordhorn i Malbork. 
W skład zespołu koordunującego wchodzą:

1.Gymnasium Nordhorn / Niemcy
– Kirsten Ringterink – nauczyciel języka hiszpańskiego i języka niemieckiego
– Johannes Etmanski – nauczyciel przedmiotu polityka-gospodarka i historii
2.I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Malborku / Polska
– Joanna Jasińska – nauczyciel języka angielskiego, psycholog szkolny
3. Carmelcollege (Antoniuscollege) Gouda / Holandia
– Marijke Verbree – nauczyciel języka niemieckiego
4. Vali Vecdi Gonul Anadolu Lisesi / Turcja
– Hasan Öterbülbül – nauczyciel języka angielskiego

Migracja oraz ucieczki ludności na początki 21 wieku są zjawiskiem, które wpływa na wszystkie europejskie miasta oraz państwa. Zjawiska te z pewnością niepokoją wielu obywateli Europy, co staje się szczególnie widoczne w środowiskach prawicowych. Cztery kraje zaangażowane w projekt Erasmus+ są związane ze sobą poprzez ruchy migracyjne ludności tych państw w przeszłości oraz obecnie: pracownicy polscy, tureccy i holenderscy szukali zatrudnienia w Nordhorn w 20. wieku, polscy i tureccy pracownicy szukają pracy obecnie w Niemczech i Holandii.

Projekt łączy cztery miasta, które znają problem migracji od lat. Projekt ma na celu zwiększenie świadomości wymiaru historycznego oraz globalnego tego zjawiska zarówno wśród uczestników projektu, jak i społeczności mieszkających w miastach – Nordhorn, Gouda, Izmir oraz Malbork. Uczniowie poznają i uświadomią sobie nie tylko problemy ale także szanse rozwoju związane ze zjawiskiem migracji. Co więcej, rozwiną w sobie świadomość tych zjawisk w całej Europie poprzez dokonanie porównań.

Projekt jest związany z Deklaracją Paryską z 2015 roku, która popiera edukację dzieci ze środowisk nieuprzywilejowanych, a także promuje dialog międzykulturowy młodych ludzi. W związku z tym, w szczególny sposób podkreślać będziemy udział w projekcie uczniów o historii migracyjnej w swoich rodzinach. Planowane wywiady z migrantami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi z różnych pokoleń a także sztuka teatralna przedstawią różnorodne doświadczenia grup społecznych oraz pokoleń w naszych lokalnych społecznościach. Wspieramy w ten sposób integrację młodzieży zalecaną w Deklaracji Paryskiej.

Dotychczas odbyły się następujące warsztaty:

1.Warsztaty Projektowe -Holandia – Gouda, 20/03/2017 – 24/03/2017 
UCZESTNICY:
1. Robert Jankowski
2. Jakub Chrzanowski 
3. Zofia Plona 
4. Natasza Łukasik 
5. Dariusz Jasiński
6. Artur Kubaszewski 
Udział w warsztatach – Dokumentacja fotograficzna i filmowa dotycząca sytuacji uchodźców oraz zapoznanie się z przeszłością migracyjną w naszych miastach. Zapoznanie się z sytuacją oraz historią życia na spotkaniu z uchodźcami którzy uzyskali już prawo pobytu w Holandii. Doskonalenie umiejętności i kompetencji językowych uczniów w trakcie działań projektowych, zwiedzania miasta oraz okolic i aktywnego spędzania wolnego czasu w międzynarodowym towarzystwie. Wymiana doświadczeń oraz zapoznanie sie z hstorią „migracji” ludności w krajach – uczestnikach projektu – Holandia, Niemcy, Turcja, Polska, co umożliwiło młodzieży analizę oraz porównanie tego zjawiska w poszczególnych miastach i między nimi. 

2.Warsztaty Projektowe -Niemcy – Nordhorn ,25/09/2017 – 29/09/2017
UCZESTNICY:

1. Katarzyna Rumińska 
2. Paulina Kubiak 
3. Nikola Tutlewska 
4. Urszula Ochocińska
5. Michalina Fidali 
6. Anna Jagielska 
7. Joanna Jasińska 
Oral History – warsztaty z historykiem na temat prowadzenia wywiadów oraz zbierania informacji metodą Historii mówionej. Przygotowanie przez młodzież arkusza pytań – otwartych i zamkniętych, które zostaną wykorzystane w czasie spotkań i wywiadów z mieszkańcami.Wywiady z mieszkańcami Nordhorn, którzy mają przeszłość „emigracyjną”, spotkania z mieszkańcami miasta, którzy mają różne pochodzenie etniczne i z różnych powodów osiedlili się w Nordhorn. 
3. W dniach 14-16.03.2018 odbyło się w Malborku spotkanie koordynatorów projektu ze szkół w Nordhorn, Izmirze i Malborku. Celem spotkania było sporządzenie raprtu podsumowującego dotyczczasowe działania projektowe. Ponadto koordynatorzy spotkali się z Burmistrzem Miasta Malborka oraz wice-starostą Powiatu Malborskiego. Przedstawiono temat i działania projektowe oraz zaproszono malborskich samorządowców do współpracy i wsparcia projektu. W czerwcu 2018 roku odbędą się warsztaty projektowe. Młodzież z 3 szkół odwiedzi miejskie archiwum, a także przeprowadzi wywiady w Starostwie Powiatowym.

4. W dniach 18 – 22.06.2018 uczniowie ze szkół partnerskich biorą udział w warsztatach projektowych w Malborku.Dotychczas młodzież zwiedziła już Malborski Zamek, Muzeum Miasta Malborka, zabytki sakralne miasta, brali udział w warsztatach integracyjnych z polską młodzieżą polską. Dziś wszyscy uczestnicy projektu prezento SP NR 1, Prywatnego Gimnazjum AWANS oraz ZSP Nr 3.

 

Galeria jak i artykuł pobrany ze strony – http://82-200.pl/2553,Erasmus-polsko-niemiecko-turecki-projekt-I-LO.html