Informacje o egzaminach poprawkowych rok szkolny 2017/2018

Egzamin maturalny

Matematyka egzamin pisemny – 21.08.2018r.          godz.900     sala nr 6.

Język angielski egzamin ustny – 22.08.2018r.          godz.900     sala nr 6.

Język polski egzamin ustny – 22.08.2018r.               godz.900     sala nr 5.

Egzamin poprawkowy

Język polski- 27.08.2018r.             godz. 900    sala nr 27.

Język angielski- 27.08.2018r.        godz. 900    sala nr 6.

Matematyka- 28.08.2018r.            godz. 900    sala nr 5.

Chemia- 29.08.2018r.                    godz.900     sala nr 5.

Biologia- 29.08.2018r.                   godz. 900    sala nr 5.