Gościnny Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uczniowie klasy I C (o profilu biomedycznym i biotechnologicznym), podczas wycieczki do Białegostoku i Puszczy Białowieskiej, w dniu 12 czerwca 2018 r. wzięli czynny udział w warsztatach naukowych organizowanych w ramach Przyrodniczego Uniwersytetu Młodzieżowego działającego przy Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zajęcia obywały się w nowopowstałym Euroregionalnym Centrum Farmacji UMB. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem wchodzili w rolę studentów i realizowali tematykę ćwiczeń.  Warsztaty przygotowali i prowadzili pracownicy naukowo-dydaktyczni z Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej oraz z Zakładu Chemii Leków. Młodzież, odwiedzając Dziekanat i aulę uniwersytecką, poznała również ofertę dydaktyczną wydziału.

W programie wycieczki znalazło się również zwiedzanie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji, mieszczącego się w Pałacu Branickich oraz spotkanie z przedstawicielem Biura Promocji i Rekrutacji UMB. Na krótką rozmowę z uczniami znalazł nawet czas J. M. Rektor UMB, prof. dr hab. Adam Krętowski.

Na Wydziale Nauk o Zdrowiu, najmłodszym wydziale uczelni, klasa I C uczestniczyła w warsztatach monitorowania pacjenta w Zakładzie Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Swoją wiedzą podzielili się z uczniami studenci Pielęgniarstwa i Fizjoterapii. Z powodzeniem przekonali młodzież, iż kompetentna opieka pielęgniarska jest zdecydowanie korzystniejsza dla pacjenta niż „dr Google”.

Pozdrawiamy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku!!!

                                               Organizator wycieczki, Dorota Klofczyńska – wychowawca klasy I C.