Eurofins

Dnia 7 listopada 2019 r. uczniowie I LO im. Henryka Sienkiewicza uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami firmy Eurofins – Panem Markiem Jaskotem, absolwentem naszej szkoły i Bartoszem Krupińskim.


Uczesnicy, czyli klasy I i II biol-chem zapoznali się z budową i działaniem mikroskopów elektronowych, które wykorzystują do obrazowania wiązkę elektronów i badają strukturę materiałów na poziomie atomowym.


Młodzież zobaczyła zdjęcia struktur badanych materiałów w obrazie 2D i 3D oraz oglądała miedziane gridy wykorzystywane podczas badania.

Spotkanie to zapoczątkowało cykl warsztatów oferowanych przez firmę Eurofins dla uczniów I LO.