Gdański Salon Maturzystów

Tam, gdzie matura „spotyka się” ze studiami, udała się klasa 3 D ze swoim wychowawcą, Panem Lesławem Wądołowskim, 17 września 2018 r. „Żeby przekroczyć próg matury w maju przyszłego roku, trzeba przyjść na Gdański Salon Maturzystów we wrześniu.” To Uniwersytet Gdański zaprosił tegorocznych maturzystów na Wydział Prawa i Administracji. Salon był (już po raz dwunasty) częścią ogólnopolskiej kampanii Salonu Maturzystów Perspektywy 2018 odbywającej się w szesnastu miastach akademickich w Polsce. Eksperci OKE w Gdańsku, procedury egzaminu maturalnego, fachowa pomoc doradców, którzy pracują w gdańskich poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ale – co najważniejsze – „wszystko o maturze 2019”.  Pojechaliśmy, skorzystaliśmy, myślimy o swojej przyszłości …