Harmonogram matur 2011

Harmonogram egzaminów maturalnych

 

data / przedmiot

egzamin w ZSP nr 1

oddelegowani do ZSP nr 3

 

 

 

 

sala 40

 

4.05.2011

A.Jagielska – przewodniczący

D. Hejnowska

 

J. Jakusik

K. Jamroż

j. polski

A. Jastrzębska

J. Jasińska

poziom podstawowy

I.Łukasiewicz

D. Jasiński

 

A. Labudda

R. Klein

170 min

M. Lubera – Stienss

P. Fiałek

 

M. Konowrocki

M. Krotowski

9.00

sala 20

B. Kuchar

 

M.Makurat – przewodniczący

M. Zeltinger

 

M.Konkol-Cioch

E. Statkiewicz

 

D. Mikucki

 

 

A. Woron

 

 

sala 37

 

 

E. Barwiński- przewodniczący

 

 

T. Pieńkowska – Fobka

 

 

K. Leśniak

 

 

sala 36

 

 

D. Klofczyńska – przewodniczący

 

 

K.Tez

 

 

E. Ślązak

 

 

sala 35

 

 

M. Kubaszewska – przewodniczacy

 

 

A.Sobolewska

 

 

P. Liszewski

 

 

sala 34

 

 

A. Majcher – przewodniczacy

 

 

A. Tkaczyk

 

 

A. Zych

 

 

sala 24

 

 

A. Molenda- przewodniczący

 

 

Z. Naganowska

 

 

W. Zawisza

 

 

 

 

 

sala 40

 

 

L.Zielińska – przewodniczący

1) B. Kuchar

j. polski

L. Wądołowski

 

 

E.Statkiewicz

 

p. rozszerzony

M. Fryger

 

180 min

 

 

14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

5.05.2011

sala 40

 

matematyka

M. Zeltinger – przewodniczący

L. Wądołowski

poziom podstawowy

E. Barwiński

P. Wądołowski

170 min

D. Hejnowska

J. Uniewicz

 

K. Jamroż

K. Tez

godz.9.00

J. Jasińska

I. Łukasiewicz

 

D. Jasiński

M. Keńska – Wyszyńska

 

W. Zawisza

A. Jastrzębska

 

sala 20

A. Jagielska

 

A. Kuper – przewodniczacy

M. Lubera – Stienss

 

P. Fiałek

A. Labudda

 

D. Klofczyńska

 

 

D. Rumińska

 

 

sala 37

 

 

S. Tybor- przewodniczący

 

 

M. Krotowski

 

 

P. Liszewski

 

 

sala 36

 

 

A. Tkaczyk- przewodniczący

 

 

M. Kubaszewska

 

 

E. Ślązak

 

 

sala 35

 

 

D. Mikucki – przewodniczacy

 

 

B. Kuchar

 

 

M. Molenda

 

 

sala 34

 

 

M. Konkol- Cioch- przewodniczacy

 

 

N. Wyszyńska

 

 

J. Galicki

 

 

sala 24

 

 

J. Jakusik- przewodnicząy

 

 

E . Statkiewicz

 

 

A. Zych

 

 

 

 

 

 

 

 

sala 40

 

matematyka

M. Zeltinger- przewodniczacy

1) K. Tez

poziom rozszerzony

K. Gozdur

 

14.00

D. Klofczyńska

 

180 min

P. Fiałek

 

 

R. Dorszewski

 

 

 

 

 

sala 20

 

6.05. 2011

D.Mikucki – przewodniczący

 

j. angielski

K. Gozdur

D. Hejnowska

poziom podstawowy

Z. Naganowska

R. Klein

120 min

K. Kruszewska

P. Fiałek

9.00

sala 1

M. Krotowski

 

A. Jagielska – przewodniczący

B. Kuchar

 

M. Makurat

A. Labudda

 

A. Sosnowska

T. Pieńkowska – Fobka

 

sala 2

A Sobolewska

 

J. Jakusik- przewodniczący

A. Majcher

 

A. Molenda

 

 

H. Makles

 

 

sala 3

 

 

M. Keńska – Wyszyńska – przewod.

 

 

E. Statkiewicz

 

 

R. Dorszewski

 

 

sala 4

 

 

D. Klofczyńska – przewodniczący

 

 

K. Tez

 

 

G.Gendżwił

 

 

sala 5

 

 

M. Konkol – Cioch- przewodniczący

 

 

J. Uniewicz

 

 

I.Rażewska

 

 

sala 6

 

 

M. Kubaszewska – przewodniczący

 

 

P. Wądołowski

 

 

P. Liszewski

 

 

sala 36

 

 

A. Kuper – przewodniczący

 

 

N. Wyszyńska

 

 

K. Adamkowska

 

 

sala 37

 

 

M. Lubera – Stienss- przewodniczący

 

 

L. Zielińska

 

 

I. Filipowicz

 

 

sala 35

 

 

I. Łukasiewicz- przewodniczący

 

 

P.Rybak

 

 

B. Zbień- Głąb

 

 

sala 24

 

 

E.Barwiński – przewodniczący

 

 

E. Zimbał

 

 

M. Konowrocki

 

 

sala 34

 

 

A. Tkaczyk – przewodniczący

 

 

T.Pieszko

 

 

M. Ołdziejewski

 

 

 

 

 

 

 

 

sala 36

 

j. angielski

J. Jakusik- przewodniczący

 

poziom rozszerzony

A. Molenda

 

część I -120 min

M. Pilipiec

M. Krotowski

część II – 70 min

sala 37

 

 

M. Lubera – Stienss- przewodniczacy

 

godz. 14.00

L. Zielińska

 

 

A. Runewicz

 

 

sala 35

 

 

I. Łukasiewicz – przewodniczący

 

 

D. Klofczyńska

 

 

M. Pawłowski

 

 

sala 34

 

 

A. Tkaczyk- przewodniczacy

 

 

D. Mikucki

 

 

M. Zalewska

 

 

sala 5

 

 

M. Konkol – Cioch – przewodniczący

 

 

A.Majcher

 

 

A. Zych

 

 

sala 6

 

 

M. Kubaszewska- przewodniczący

 

 

P. Wądołwski

 

 

D. Rumińska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.05.2011

sala 34

 

godz.9.00

M. Krotowski- przewodniczący

D. Mikucki

WOS

A. Sobolewska

M. Konkol- Cioch

poziom podstawowy

M. Grenda

 

120 min

sala 35

 

 

E. Barwiński- przewodniczący

 

 

E. Statkiewicz

 

 

D. Rumińska

 

 

 

 

WOS

sala 37

 

poziom rozszerzony

I. Łukasiewicz – przewodniczący

 

180 min

B. Kuchar

 

 

P. Liszewski

 

9.05.2011

 

 

godz.14.00

sala 24

 

historia sztuki

M. Lubera – Stienss – przewodniczący

 

poziom podstawowy

M. Kubaszewska

 

120 min

E.Paczkowska

 

 

 

 

 

 

 

10.05.2011

sala 34

J. Jakusik

biologia

A. Majcher – przewodniczący

D. Klofczyńska

godz.9.00

K.Tez

 

poziom podstawowy

W. Bohatyrewicz

 

120 min

sala 36

 

 

A. Jagielska – przewodniczący

 

 

T.Pieńkowska-Fobka

 

 

A. Woron

 

 

 

 

poziom rozszerzony

sala 40

 

150 min

L. Zielińska – przewodniczący

 

 

R.Klein

 

 

D.Hejnowska

 

 

A. Sosnowska

 

 

 

 

11.05.2011

sala 37

 

godz.9.00

A. Tkaczyk – przewodniczący

M. Kubaszewska

j. niemiecki

E. Statkiewicz

 

poziom podstawowy

I. Rażewska

 

120 min

 

 

 

 

 

12.05.2011

sala 31

 

godz.9.00

M. Zeltinger – przewodniczący

E. Barwiński

fizyka i astronomia

N. Wyszyńska

L. Zielińska

poziom podstawowy

W. Bohatyrewicz

 

120 min

 

 

 

 

 

poziom rozszerzony

sala 33

 

150 min

M. Makurat- przewodniczący

 

 

A. Labudda

 

 

A. Runewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.05.2011

sala 35

M.Makurat

godz. 9,00

J.Jasińska – przewodniczący

A.Molenda

geografia

T.Pieńkowska-Fobka

 

poziom podstawowy

M.Pilipiec

 

120 min.

sala 37

 

 

A.Tkaczyk – przewodniczący

 

 

P.Wądołowski

 

 

R.Dorszewski

 

 

 

 

 

 

 

poziom rozszerzony

sala 40

 

150 min.

A.Jagielska – przewodniczący

 

 

K.Gozdur

 

 

J.Uniewicz

 

 

M.Keńska-Wyszyńska

 

 

M.Zalewska

 

 

 

 

 

 

 

16.05.2011

sala 37

 

godz. 9,00

A.Molenda – przewodniczący

 

j.rosyjski

P.Fiałek

 

poziom podstawowy

D.Rumińska

 

120 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

godz.14,00

sala 37

 

język rosyjski

K.Tez – przewodniczący

 

poziom rozszerzony

A.Sobolewska

 

część I – 120 min

A.Bartczak

 

część II – 70 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

17.05.2011r.

 

M.Zeltinger

informatyka

 

 

 

 

 

 

 

 

18.05.2011

sala 34

R.Klein

godz. 9,00

D.Klofczyńska – przewodniczący

M.Konkol-Cioch

historia

D.Hejnowska

 

poziom podstawowy

I.Rażewska

 

120 min.

 

 

 

 

 

poziom rozszerzony

sala 31

 

180 min.

M.Lubera-Stienss – przewodniczący

 

 

M.Krotowski

 

 

D.Wysocki

 

 

 

 

 

 

 

godz. 14,00

sala 24

I.Łukasiewicz

chemia

J.Jakusik – przewodniczący

 

poziom podstawowy

D.Mikucki

 

120 min.

M.Ołdziejewski

 

 

 

 

poziom rozszerzony

sala 20

 

150 min.

A.Majcher – przewodniczący

 

 

B.Kuchar

 

 

R.Dorszewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.05.2011

sala 24

 

godz. 9,00

P.Wądołowski – przewodniczący

 

język francuski

N.Wyszyńska

 

poziom podstawowy

D.Baran

 

120 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

20.05.2011

sala 32

 

godz. 9,00

A.Kuper – przewodniczący

 

język hiszpański

A.Labudda

 

poziom podstawowy

R.Dorszewski

 

120 min.