Inauguracja Przystanku Historia IPN w Malborku z udziałem uczniów I LO.

07 czerwca 2022r., na zaproszenie Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej  IPN w Gdańsku, uczniowie klasy humanistycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza uczestniczyli w wykładzie  Bartosza Januszewskiego pt. „Zbrodnia i kłamstwo. Dzieje sprawy Katynia 1940-1990” w sali konferencyjnej Ośrodka Karwan Muzeum Zamkowego. Niecodzienna lekcja dla uczniów- miłośników historii stała się okazją do  szczegółowego poznania przeszłości naszego kraju, problematyki  
XX-wiecznych zbrodni wojennych i ludobójstwa. Dla wszystkich uczestników prelekcji Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN przygotowało materiały edukacyjne, biuletyny IPN oraz repliki guzików znalezionych w Katyniu jako znak pamięci o tych, którzy tam zginęli. Bardzo dziękujemy za  możliwość uczestniczenia w wykładzie! Uczniowie klasy 3b.