Informacja dla osób , które zdają poprawkowy egzamin maturalny

Poprawkowy egzamin maturalny z matematyki odbędzie się dnia 25 sierpnia 2015 godz. 9.00 – sala 34 .

Osoby zdające egzamin zgłaszają się do szkoły o godz. 8.30 z dowodem tożsamości.