Inspirujące wycieczki klasy II B

W „widoku dziennika” klasy drugiej o profilu humanistycznym, w wydarzeniach z życia klasy, obok lekcji muzealnych, archiwalnych, wycieczek do teatrów nie brakuje również aktywności sportowych – wszystko, jak zawsze, zależy od tego, jaki pomysł na inspirujące wycieczki znajdą nauczyciele i ich uczniowie.

Kolejnym doświadczeniem szkolnym, jakie zdobyła klasa II B wraz z wychowawczynią, Anną Jagielską, były zajęcia edukacyjne w malborskiej filii Pomorskiej Biblioteki Pedagogicznej w Gdańsku. Spotkanie z Agnieszką Predygier, kierownikiem biblioteki, składało się z dwóch części.

Podczas części teoretycznej uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną „Jak wygrać życie z książką – czyli jak zadbać o swoje zdrowie psychiczne?” Następnie uczniowie podzielili się na trzy grupy robocze i w ramach warsztatów wykonali lapbooki o następującej tematyce: zdrowie psychiczne, zdrowie fizyczne, uzależnienia. Wszystkie materiały potrzebne do wykonania projektów zapewniła biblioteka.

Po ukończonej pracy wszystkie grupy zaprezentowały swoje lapbooki pozostałym uczniom. Do przygód z lapbookami zachęcamy także innych uczniów naszej szkoły!!!   

22

Zdjęcie 1 z 6

Anna Jagielska

Dorota Klofczyńska