IV Drużynowy Konkurs Techniczny EKOTECH 2015

IV Drużynowy Konkurs Techniczny EKOTECH 2015 to kolejna edycja turnieju promującego odnawialne źródła energii. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W zmaganiach mogą brać udział czteroosobowe drużyny (3 uczniów oraz nauczyciel). Konkurs składa się z dwóch etapów.

Etap I polega na przygotowaniu projektu technicznego wiatraka. Spośród zgłoszonych prac, na podstawie liczby przyznanych punktów, wybranych zostanie 15 drużyn, które przedstawią prototypy swoich urządzeń podczas etapu II-go.

Etap II odbędzie się w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN. Został on podzielony na dwie części: praktyczną i teoretyczną.

Część praktyczna etapu II polega na zaprezentowaniu modelu wiatraka opisanego w projekcie technicznym oraz wykonaniu pomiarów mających na celu wyznaczenie mocy skonstruowanych urządzeń.
W części teoretycznej etapu II Uczestnicy odpowiadają na proste pytania dotyczące zagadnień energetyki odnawialnej.

Naszą szkołę reprezentuje drużyna:
Michał Markowski
Dawid Drzymalski
obaj z klasy III A.
Opiekę nad drużyną sprawuje mgr Krzysztof Tez.
Po pierwszym etapie drużyna uzyskała 16 punktów na 20 możliwych i zakwalifikowała się na miejscu trzecim do finałów, które odbędą się 4 grudnia w Instytucie Maszyn Przepływowych w Gdańsku.