Jeszcze przed feriami…

Jeszcze przed feriami odbyły się Młodzieżowe Spotkania z Medycyną. Wzięła w nich udziałklasa 2C. Organizatorem wydarzenia był Gdański Uniwersytet Medyczny.

Młodzież wysłuchała trzech ciekawych wykładów. Tematem pierwszego z nich były Grzyby – od zabójczych po lecznicze, eukarionty o wszechstronnym zastosowaniu, kolejny wykład obejmował zagadnienia Medycyny sądowej jako nauki „pomostowej”, zaś ostatni koncentrował się na Zdrowiu seniorów.

Dużym zainteresowaniem cieszył się występ dr n.med. Karola Karneckiego z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej GUMed, który przybliżył pojęcie medycyny sądowej jako „pomostu” łączącego medycynę z prawem. Prowadzący wykład omówił takie zagadnienia jak: tanatologia (nauka o śmierci), traumatologia (nauka o urazach), toksykologia (nauka o wpływie czynników toksycznych na organizm człowieka) oraz genetyka sądowa.

Ostatnia część spotkania poświęcona ludziom starszym została zaprezentowana przez przedstawicieli GUMed w Gdańsku, czyli Katedry Chirurgii Klatki Piersiowej – prof. dr hab. med. Jana Skokowskego i Komitetu Naukowego Projektu PolSenior2 – prof. dr hab. med. Tomasza Zdrojewskiego. Dogłębnie omówiono wpływ trybu życia, regularne badania, profilaktykę, wysiłek fizyczny na jego jakość i długość.

Uczniowie naszej szkoły znów mieli okazję pogłębić swoją wiedzę z biologii i nauk pokrewnych.

Klasa 2C