#KOMÓRKOMANIA – JESTEŚMY NA TAK!!!

Ilość licealistów „Sienkiewiczówki”, która zapragnęła przyłączyć się do akcji rejestracji potencjalnych Dawców szpiku przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Świadczy to o wysokiej świadomości uczniów I LO w Malborku, którzy zdają sobie sprawę, że bezinteresowny gest może uratować życie pacjentów cierpiących na białaczkę lub inny nowotwór krwi. Licealiści wiedzą, że każdy może zachorować, ale też każdy może stać się „bliźniakiem genetycznym”. Dlatego 6 kwietnia 2018 roku przed gabinetem, w którym odbywała się rejestracja ustawiła się olbrzymia kolejka. Możemy i hcemy wspierać potrzebujących – TO WAŻNE!