Konkurs na hasło promujące szkołę!

Chwytliwe’’ hasło reklamowe to klucz do sukcesu.

Komisja ds. Promocji Szkoły zaprasza Was do udziału w konkursie, którego celem będzie wymyślenie oryginalnego, niebanalnego oraz zapadającego w pamięć hasła promującego Naszą Szkołę.

Najlepsze hasła zostaną wykorzystane do promocji Naszej Szkoły między innymi: na stronie internetowej, materiałach promocyjnych, ulotkach, gadżetach reklamowych, a także podczas Targów Pracy i innych wydarzeń promocyjnych.

Zapoznaj się z zamieszczonym poniżej regulaminem.

REGULAMIN KONKURSU NA HASŁO REKLAMOWE

I LO nr I im. H. Sienkiewicza w MALBORKU

I. Organizator

 • Organizatorem konkursu jest  I Liceum Ogólnokształcące im. H.Sienkieiwcza w Malborku
 • Organizatora reprezentuje – Komisja ds. Promocji Szkoły

II. Czas trwania konkursu

 • Konkurs rozpocznie się dnia 04.02.2020 r. i będzie trwał do 29.02.2020 r.
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w marcu 2020 r.

III. Warunki uczestnictwa

 • Uczestnikiem Konkursu może być uczeń lub pracownik LO nr 1 w Malborku. 
 • Uczestnictwo w Konkursie polega na przesłaniu na adres e-mail zamieszczony na banerze konkursu, swojego hasła wraz z podaniem imienia i nazwiska jego twórcy.
 • Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem konkursu.

IV. Zasady konkursu

 • Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko hasła wymyślone i napisane osobiście przez uczestnika.
 • Każdy uczestnik ma prawo zgłosić 2 hasła.

. Rozstrzygnięcie Konkursu i Nagroda

 • Hasła reklamowe będą oceniane przez Komisję ds. Promocji Szkoły.
 • Komisja oceni prace biorąc pod uwagę oryginalność, wywoływanie pozytywnych skojarzeń, łatwość rozpoznania i zapamiętania.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku niespełnienia kryteriów.
 • Autor zwycięskiego hasła otrzyma nagrodę rzeczową. Organizator dopuszcza możliwość nagrodzenia większej ilości uczestników konkursu.
 • Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej szkoły.
 • Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają punkty dodatnie za pracę na rzecz szkoły.

VI. Przesłanie hasła na adres jest jednoznaczne z oświadczeniem:

 • Praca jest moim samodzielnym i oryginalnym utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.  z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.).
 • Osoby biorące udział w konkursie zrzekają się z praw autorskich wymyślonych przez siebie haseł na rzecz Organizatora Konkursu, który tym samym przejmuje prawo do dysponowania pracą konkursową w celach promocyjnych.

Organizatorzy Konkursu