Malwira po raz kolejny….

Początki  Malwiry sięgają lat sześćdziesiątych, kiedy to kilkoro „zapaleńców” naszej szkoły (pani Stanisława Kłopotowska, Władysław Piskunowicz i Mieczysław Balawender), zachęcając do aktywności młodzież liceum, zaproponowało wspólny rajd, by poznać uroki Ziemi Malborskiej. W ciągu wielu lat impreza nie zmieniała swojego charakteru- celem nadrzędnym zawsze była integracja społeczności uczniowskiej poprzez walory krajoznawcze.

Tegoroczny MALborski WIosenny RAjd odbędzie się 6 czerwca 2019 roku. Hasłem przewodnim  jest  tym razem „Dzień bez śmiecenia-zaczynam od siebie”. Szkolny happenig ma  zachęcać do prostych działań ograniczających ilość odpadów. Jako szkoła, w której ekologia jest uczniom bliska, przygotowujemy cztery przewodnie hasła, z którymi będziemy przemierzać trasę do Śluzy Szonowo:

  • hasło UNIKAM- czyli rezygnuję z produktów jednorazowego użytku i kupuję rzeczy bez zbędnych opakowań;
  • hasło PLANUJĘ- czyli zachęcam do przemyślanych zakupów;
  • hasło SEGREGUJĘ- czyli porządkuję odpady;
  • hasło WYKORZYSTUJĘ czyli nadaję odpadom drugie życie.

Podczas wędrówki do mety wypełnimy czas rozwiązując zadania konkursowe, a nagrody czekają również tych, którzy zwyciężą w konkurencjach sportowych.