MATURA 2022 przed nami …

W roku szkolnym 2021/2022 do egzaminu maturalnego w I LO w Malborku przygotowuje się 101 abiturientów. Są to jeszcze absolwenci gimnazjów, którzy uczęszczają do liceum o trzyletnim cyklu kształcenia. Podczas rekrutacji w roku 2019 tegoroczni maturzyści zostali przyjęci do szkoły równolegle z absolwentami zreformowanych szkół podstawowych.

Uczniowie klas o profilach: politechniczno – architektonicznym, humanistycznym, biomedyczno – biotechnologicznym i lingwistycznym złożyli swoje ostateczne deklaracje maturalne do 07 lutego 2022 r. Tworząc kalendarz swoich maturalnych przygotowań zaplanowali również udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Miłosz Tarapata ukończył z wynikiem pozytywnym zawody II stopnia eliminacji okręgowych XLVIII Olimpiady Historycznej, a w II edycji Konkursu Wiedzy Prawniczej w drużynie z Barbarą Dembowską zajął III miejsce. Swoją wiedzę prawniczą w tym konkursie weryfikował również Tomasz Grochulski, zajmując drużynowo wysoką, drugą lokatę.

Paweł Nowak i Marcelina Werner z sukcesem ukończyli etap szkolny XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Drugi etap 18. edycji  Konkursu Wiedzy o Ameryce I Know America odbył się również z udziałem Pawła Nowaka, który w Pomorskiej Lidze Zadaniowej zdobył tytuł finalisty etapu powiatowego w dziedzinie kompetencji społecznych oraz biologii. Obok Pawła Nowaka w etapie wojewódzkim Pomorskiej Ligi Zadaniowej będą brali też udział inni maturzyści: Amelia Domżał, Magdalena Gałązka, Weronika Skok i Szymon Stefaniak – z biologii; Jan Chmura, Ewa Downar, Kinga Jaśko i Joanna Suchomska – z fizyki; z chemii natomiast do etapu wojewódzkiego tego konkursu zakwalifikowały się Helena Borkowska oraz Weronika Skok, która w etapie powiatowym zdobyła maksymalną liczbę punktów.

W Olimpiadzie Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku szkolnym 2021/2022 wzięli udział: Magdalena Gałązka, Artur Jankowski, Laura Jur, Paweł Nowak, Weronika Skok i Aleksandra Sosnowska. W etapie drugim tego ogólnopolskiego konkursu swoją wiedzę z chemii przed egzaminem dojrzałości sprawdziła Magdalena Gałązka, tegoroczna stypendystka Prezesa Rady Ministrów. Uczennica w bieżącym roku szkolnym z sukcesem aplikowała także do udziału w projekcie Nauka to ludzie. Jego celem jest popularyzacja osiągnięć naukowych pracowników Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a także ich wpływu na rozwój nowoczesnych narzędzi medycyny i jakość życia pacjentów. Uczestnictwo w cyklu ośmiu spotkań z wykładami może również okazać się niezwykłą pomocą przy wyborze wymarzonego kierunku studiów.

            Jesteśmy dumni ze wszystkich sukcesów tegorocznych maturzystów. Wierzymy, że jako absolwenci naszego liceum dołączą do grona najlepszych studentów wybranych przez siebie uczelni.

Dorota Klofczyńska