Młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku  „przejmuje” Mapę Karier!

Mapa Karier to platforma wspierająca między innymi  młodych ludzi w planowaniu kariery. Jej
misją jest zapoznawanie nastolatków ze światem rynku pracy oraz inspirowanie do podejmowania pierwszych doświadczeń zawodowych i nie tylko. To również przestrzeń do współpracy z młodymi ludźmi. Na mającej niedawno swoją premierę Strefie Młodzieży pojawił się artykuł  „Profile klas w szkołach ponadpodstawowych – wywiady z uczniami liceum i technikum”. Pomysłodawcami tekstu są nastolatki z projektu „E-Sfora”, realizowanego w ramach olimpiady “Zwolnieni z Teorii”, – Magdalena Elmanowska i Adrianna Okulus z I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku. Licealiści założyli własne wirtualne czasopismo, dedykowane ich rówieśnikom i młodszym kolegom. Na stronie Mapy Karier autorzy podzieli się swoimi doświadczeniami, związanymi z nauką w klasach o różnych profilach. W artykule znajdziemy recenzję uczniów „humana”, „mat-fizu” czy klasy językowej, a także uczennicy programu matury międzynarodowej oraz ucznia technikum. To doskonała wskazówka szczególnie dla tych ósmoklasistów, którzy nie wybrali jeszcze dalszej ścieżki edukacyjnej!

Gratulacje dla całego zespołu „E- Sfory”!

Izabela Łukasiewicz – koordynator Olimpiady Zwolnieni z Teorii