Młodzieżowe Spotkania z Medycyną w I Liceum im. H. Sienkiewicza w Malborku.

Nauka w klasach o profilu biomedycznym i biotechnologicznym w I LO w Malborku łączy się z udziałem młodzieży w konferencjach i wykładach organizowanych przez Okręgową Izbę Lekarską  i Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed), w ramach Młodzieżowych Spotkań z Medycyną. W bieżącym roku szkolnym, w wirtualnym spotkaniu z ciekawymi ludźmi uczestniczyły  klasy 1c i 2a.

            Dnia 20 grudnia 2022 roku nasi uczniowie zostali zaproszeni do wysłuchania trzech wykładów  on-line:

–  Mroczne sekrety botaniki – trujące właściwości roślin – wykład prowadziły uczennice pierwszej klasy II LO w Sopocie: Karolina Michalska i Veronika Zaleśny;

O zdrowiu i reklamie, czy telewizja kłamie? – wykład prowadził dr hab. n. med. Michał Brzeziński z Katedry Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci GUMed;

 – Medycyna snu w kardiologii. Od chrapania do zawału serca – wykład poprowadził dr hab. n. med. Jacek Wolf z Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii/Centrum Medycyny Translacyjnej GUMed.

            Młodzież wysłuchała z dużym zainteresowaniem wszystkich wykładów poszerzając swoją wiedzę przydatną do dalszej edukacji a wysoki poziom prelekcji zachęcił do skorzystania z oferty GUMed w przyszłości.