Młodzieżowe Spotkania z Medycyną

   Dnia 09.01.2020 r. uczniowie klas pierwszych biomedycznych – 1c/3 i 1c/4 naszego Liceum miały okazję, uczestniczyć w trzech wykładach – jednym ,,juniorskim” oraz dwóch ,seniorskich” ramach II konferencji Młodzieżowych Spotkań z Medycyną, której organizatorem była Okręgowa Izba Lekarska z Gdańska z delegaturą w Elblągu. W przerwie między wykładami ,,seniorskimi” była możliwość zadawania pytań do ekspertów, najciekawsze nagradzane były małą nagrodą.


  Pierwszy wykład poprowadziła uczennica II klasy LO w Elblągu – Natalia Witkowska. Dotyczył psychofizjologicznej natury stresu. Zaczęła integrującym pytaniem, którego wynikiem była zaskakująca ilość młodych osób, żyjącym w zwiększonym stresie w poprzednim roku. Dowiedzieliśmy się jakie znaczenie ma zmiana podejścia do sytuacji stresowej i jak sobie z nią radzić.


  Dr n. med. Anna Sobieszek-Kundro mówiła o skórze jako jednym z najbardziej cennych narządów. Każdej informacji towarzyszyło ciekawe i kreatywne porównanie, pomagające zapamiętać ważne wiadomości.


   Na koniec niezwykle interesująca autorska interpretacja pani profesor Jolanty Wierzby na temat ,,Talent a zbuntowane geny”. Obserwowaliśmy tutaj powiązanie rzadkich, genetycznych chorób ze sztuką. Dzięki slajdom,  poznaliśmy twórczość artystów i ich smutne historie. Pani Jolanta, w jednej z odpowiedzi  na pytanie ucznia, zawarła stwierdzenie, że w swoim zawodzie polepsza ludzkie życie, ale nie leczy chorób genetycznych. Zakończyła nośną maksymą, że nikt z nas nie jest doskonały.


W marcu czekają nas nowe, zapewne bardzo ciekawe wykłady!