Młodzieżowy Dzień Przedsiębiorczości

Młodzież I Liceum Ogólnokształcącego w Malborku, w piątek 13 września 2019 roku, wzięła udział w drugiej edycji wielobranżowego szkolenia – Młodzieżowy Dzień Przedsiębiorczości. Spotkanie odbyło się w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu  im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni – najlepszej placówce na Pomorzu z 25 – letnim stażem.

            Współorganizatorami tego przedsięwzięcia byli uczniowie trzeciej klasy – Janek Zapolski-Downar oraz Michał Zdziennicki (twórcy aplikacji AfterGraduation). To wyjątkowe przedsięwzięcie miało zainspirować młodzież ciekawymi tematami społecznymi i stworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń.

            Tym razem  było to spotkanie, na którym młodzież mogła się dowiedzieć więcej o  gospodarowaniu własnym czasem, o wpływie portali społecznościowych i mediów, a także licznych projektach edukacyjnych. Uczestnicy wydarzenia mieli m. in. możliwość dowiedzieć się jak stworzyć aplikację na przykładzie aplikacji AfterGraduation, o przebiegu procesu rekrutacji do firm, nowoczesnych technologiach. Było to wydarzenie, na którym uczniowie wymieniali się wiedzą z prowadzonych projektów, na licznych warsztatach (5) oraz nawiązywali kontakty z młodzieżowymi działaczami z całej Polski.

            Warsztaty poprowadzili jej współtwórcy: Jakub Stefaniak, Michał Zdziennicki i Jan Zapolski-Downar. Jeden z wykładów poprowadził też Paweł Dziwosz, przewodniczący Rady Miasta Malborka.

             Po spotkaniu na tej gościnnej uczelni uczniowie „na gorąco”wymieniali się wrażeniami. Doszli do wniosku, że w przyszłości także chętnie skorzystaliby z możliwości uczestnictwa w tego rodzaju przedsięwzięciu, w myśl twierdzenia Janka Zapolskiego – Downara, że „w każdym z nas istnieją pokłady przedsiębiorczości”!