Nabór 2021/22

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022
ZASADY REKRUTACJI – ROZPORZĄDZENIE MEN
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ
OŚWIADCZENIE WOLI
OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI KANDYDATA
KLAUZULA INFORMACYJNA ODNOŚNIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU
OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA DLA RODZICÓW KANDYDATA DO SZKOŁY
KARTA ZGŁOSZENIA DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Kontakt

Tel.  55 272 24 22
Adres ul.17 Marca 6
e-mail sekretariat@lo1malbork.pl
strona: https://lo1malbork.pl