Nabór

LIST DYREKTORA SZKOŁY – POBIERZ
INFORMATOR DLA UCZNIÓW WOJEWÓDZTWO POMORSKIE – POBIERZ
INFORMATOR DLA UCZNIÓW POWIAT MALBORSKI – POBIERZ

INFORMATOR DLA UCZNIÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – POBIERZ

OFERTA EDUKACYJNA  I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W MALBORKU
NA ROK 2020/2021

WYMAGANA DOKUMENTACJA

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021 – KOMUNIKAT MEN
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 2020-2021 – PLIK W WERSJI WORD
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 2020-2021 – PLIK W WERSJI PDF
ZASADY REKRUTACJI
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ
OŚWIADCZENIE WOLI
OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI KANDYDATA
KLAUZULA INFORMACYJNA ODNOŚNIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU
OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA DLA RODZICÓW KANDYDATA DO SZKOŁY
KARTA ZGŁOSZENIA DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Kontakt

Tel/fax  55 272 24 22
Adres ul.17 Marca 6
e-mail sekretariat@lo1malbork.pl
strona: https://lo1malbork.pl