Narodowe czytanie w I LO

Narodowe Czytanie to wielka społeczna kampania promująca czytelnictwo. Biblioteka szkolna po raz kolejny wspólnie z nauczycielami i uczniami włączyła się tę akcję. Podczas zajęć lekcyjnych  w bibliotece szkolnej  młodzież czytała wybrane fragmenty lektur ósmej edycji:

  1.  Dobra pani – Eliza Orzeszkowa;
  2.  Dym – Maria Konopnicka
  3.  Katarynka – Bolesław Prus
  4.  Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulz
  5.  Orka – Władysław Stanisław Reymont
  6.  Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefan Żeromski
  7.  Sachem – Henryk Sienkiewicz
  8.  Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski