Niecodzienna lekcja historii dla klasy architektonicznej

Dzięki uprzejmości Dyrektora i pracowników Archiwum Państwowego w Malborku kolejna klasa naszej szkoły uczestniczyła w lekcji archiwalnej. Uczniowie poznali specyfikę pracy w archiwum, dowiedzieli się, jak z niego korzystać, jakie dokumenty można tutaj znaleźć i kto może mieć dostęp do tych dokumentów. Lekcja była dla uczniów okazją do pracy z oryginalnymi dokumentami historycznymi, w tym z najcenniejszymi zbiorami przechowywanymi w malborskim archiwum. Pracownicy archiwum przekazali uczniom wskazówki, jak przechowywać archiwalia w warunkach domowych.

Jeden z uczniów klasy 3A, Aleksander Miller, otrzymał specjalne zaproszenie do odwiedzenia archiwum w dogodnym dla niego czasie. Jego pasją jest wykorzystanie różnego typu źródeł historycznych do bliższego poznania dziejów Malborka i regionu.

Taka niecodzienna lekcja motywuje uczniów do zainteresowania się historią, która wcale nie musi być nudnym zbiorem faktów do wykucia na pamięć, lecz pasjonującym przedmiotem uczącym życia, zgodnie ze znaną łacińską maksymą – Historia vitae magistra est.

Karolina Serafin – Lasota

Dorota Klofczyńska