O ekologii w Malborku- spotkanie z Panem Burmistrzem w 1 LO.

Z  inicjatywy  Samorządu Uczniowskiego  I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Malborku, dnia 5 grudnia 2019 r., gościło w auli szkoły Burmistrza Miasta Malborka, Pana Marka Charzewskiego .

W spotkaniu uczestniczyły klasy pierwsze: ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne oraz klasa IIC o profilu biomedycznym i biotechnologicznym i klasa II B w ramach edukacji przyrodniczej. Pan Burmistrz  podkreślił, że zmieniało się spojrzenie na ekologię na przestrzeni ostatnich czterdziestu lat. Zwrócił uwagę na działania ekologiczne podejmowane w Malborku dziś, a dotyczące termomodernizacji budynków, zmiany oświetlenia w mieście i instytucjach publicznych, a także na  budowę ścieżek rowerowych oraz oczyszczanie ścieków.

Na zakończenie uczniowie szkoły mieli okazję do rozmowy i dyskusji na nurtujące ich tematy.

Serdecznie dziękujemy