Ogólnopolski Konkurs wiedzy o CSR

Jeżeli jesteś uczniem/uczennicą szkoły średniej albo studiujesz na dowolnym kierunku i nie ukończyłeś/aś 26. roku życia, to weź udział w Ogólnopolskim Konkursie wiedzy o CSR! 🙂

Liczy się przede wszystkim chęć do zdobywania wiedzy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju.
I etap konkursu trwa do 4 marca.
Aby wziąć w nim udział należy wypełnić test online (link: http://odpowiedzialnybiznes.pl/lob/konkurs-csr/)

Jakie korzyści daje udział w Konkursie CSR?

Konkurs CSR mobilizuje do lepszego zrozumienia idei CSR. Dotyczy on zagadnień teoretycznych jak i praktycznych – daje możliwość poznania dobrych praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu największych firm w Polsce. Na uczestników II etapu Konkursu CSR czekają certyfikaty potwierdzające ich wynik i udział.

Z kolei na finalistów/ki czekają nagrody: sprzęt elektroniczny, vouchery, publikacje nt. CSR.

Harmonogram konkursu

I etap (4.02 – 04.03)

Zawiera 10 pytań zamkniętych. Poprawne udzielenie odpowiedzi na 8 z nich (80%) gwarantuje przejście do II etapu. Informacja o dokładnym miejscu i godzinie rozpoczęcia II etapu zostanie przekazana drogą elektroniczną.

II etap (2 kwietnia)

Test, który składa się z pytań zamkniętych oraz otwartych. Etap ten odbędzie się na wybranych uczelniach w Polsce. Do drugiej części otwartej, przechodzą tylko osoby, które osiągną najwyższe wyniki w części pierwszej –testowej.

Finał – rozstrzygnięcie (4 czerwca)

Do finału zostanie zakwalifikowanych 5 najlepszych osób z II etapu. Zadaniem finalistów/ek będzie zaprezentowanie przygotowanej przez siebie prezentacji (10-15 minut) na jeden z czterech tematów związanych z CSR. Prezentacja odbywać się będzie przed Jury Konkursu CSR. Czas na przygotowanie się do finału będzie wynosił blisko 3 tygodnie.

Więcej informacji na stronie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/lob/konkurs-csr/