OPŁATA ZA DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

Rada Rodziców przy naszym Liceum wynegocjowała  w tym roku z firmą obsługującą dziennik elektroniczny opłatę w wysokości 14 zł.

Zwracam się z prośbą do tych z Państwa, którzy wpłacili na dziennik kwotę 22 złotych (lub większej w przypadku rodzeństwa) o zgodę na pozostawienie nadwyżki na koncie Rady Rodziców. Te pieniądze zostaną dobrze spożytkowane z korzyścią dla Waszych dzieci. Jeśli wyrażą Państwo taką wolę, proszę, by dziecko przekazało wychowawcy taka informację, a później w sekretariacie będą do odebrania poświadczenia wpłat na RR.

Tomasz Wojnowski, dyrektor I LO