Ostatnie pożegnanie Hiltrudy Kraińskiej

Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz pracownicy administracji i obsługi naszej szkoły z głębokim żalem przyjęli wiadomość, że w dniu 12 kwietnia 2017r. zmarła Pani Hiltruda Kraińska.

Podczas uroczystości pogrzebowej, która odbyła się 18 kwietnia 2017r. w kościele św. Jana Chrzciciela w Malborku, bliski współuczestnik Jej drogi zawodowej, Pan Albin Bober, emerytowany Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza, powiedział między innymi:

Spotkaliśmy się w latach 60-tych, w dopiero co powstającym Technikum Ekonomicznym. Zdobyliśmy tam cenne doświadczenia w zakresie szeroko pojętej pracy wychowawczej, szczególnie współudziału uczniów w tworzeniu klimatu aktywnej samorządności oraz różnorodnej współpracy z Radą Pedagogiczną, szczególnie z wychowawcami rodzicami i Harcerstwem. Bardzo ceniliśmy sobie udział uczniów i rodziców w tworzeniu programów aktywności społecznej jak i wartości moralnych i etycznych, które miały współdecydować o tym, że wychowujemy absolwentów na dobrych ludzi, aktywnych obywateli  i kompetentnych obywateli –zgodnie z hasłem razem do wspólnego celu.

Miała opinię niezwykłej wychowawczyni, kochała swoich uczniów, szanowała ich przekonania i poglądy, wspierała w trudnych chwilach i pomagała rozwiązywać problemy, realizować cele. Była im bliska, jakby mama. Kształtowanie swoich uczniów na dobrych ludzi i kompetentnych obywateli i patriotów było misją Jej życia.

Jedną z jej ważnych aktywności było ukazywanie piękna Polski, regionów(Warmia, Powiśle to regiony rodzinne) ale innych również. Jej wychowankowie poznawali swój ojczysty kraj w miarę możliwości pieszo, rowerem..)  oraz bliską zagranicę.

W latach 90-tych bardzo aktywnie wspierała współpracę miast partnerskich, szczególnie z Nordhorn

Jestem Jej wdzięczny, że na moją prośbę w 1975 przeszła do LO im. H. Sienkiewicza. Znając jej dotychczasowe zaangażowanie, metody i postawę w sprawach wychowania oraz stosunek do uczniów i kolegów, wiedziałem, że będę miał solidne wsparcie w nowej szkole na nowym stanowisku. Łącznie przepracowaliśmy razem ponad 35 lat

Horacy mówił ponad 2000 lat temu:

Exegi monumentum, aere perennius – wzniosłem pomnik trwalszy od spiżu. Ten pomnik tworzą Twoi wspaniali absolwenci, pamięć o Tobie przetrwa z kolei w ich dziełach.

Cześć Twojej pamięci!23