PODSUMOWANIE PIERWSZEGO SEMESTRU 2018/2019

88 dni, 18 tygodni  – pierwszy semestr roku szkolnego 2018/2019 za nami. W trakcie trwania apelu, który odbył się w piątek, 18 stycznia 2019 r., dyrekcja szkoły, nauczyciele i Samorząd Uczniowski złożyli gratulacje uczniom, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Dyrektor szkoły, Hanna Lalak, podziękowała również wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły, życząc nieustającej energii i entuzjazmu do dalszej pracy. Gratulacje odebrali również ci uczniowie, którzy rozwijają swoje pasje poprzez udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych: w Olimpiadzie Języka Niemieckiego, w Olimpiadzie Historycznej, w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, w Olimpiadzie Fizycznej, w konkursach recytatorskich, literackich, fotograficznych, muzycznych, sportowych, w konkursie HIV – AIDS – STOP, w Pomorskiej Lidze Zadaniowej, w Olimpiadzie Ekologicznej.