Pożegnanie Profesora

11 stycznia 2012 roku zmarł

dr Antoni Franaszek

wieloletni nauczyciel historii i języka łacińskiego w Liceum Ogólnokształcącym
im. H. Sienkiewicza w Malborku. Dla wielu malborczyków, nie tylko tych związanych ze szkołą, był symbolem niezłomności i wierności ideałom. Już za życia stał się legendą – nawet wiele lat po Jego wyjeździe z Malborka mówiono o Nim z prawdziwym namaszczeniem. Zajęty pracą naukową, odnoszący sukcesy w Krakowie, nie zapomniał o „swoim ogólniaku”. Dopóki pozwalał na to stan zdrowia, przyjeżdżał na każde zaproszenie dyrekcji, nauczycieli i absolwentów.