Prośba do absolwentów młodszych i starszych!

Komitet organizacyjny XI Zjazdu Absolwentów zwraca się z serdeczną prośbą o przesyłanie zdjęć  z imprez, wyjazdów, spotkań klasowych na email szkoły sekretariatzso@wp.pl. Przesłane materiały posłużą do przygotowania sympatycznej prezentacji przedstawionej w trakcie zjazdu w kawiarence.