Rajd Malwira 2019

6.06.2019 odbył się w naszym liceum coroczny rajd MALWIRA. W tym roku przeszliśmy trasę od I LO przez Wielbark do amfiteatru wzdłuż Nogatu. Tematem przewodnim rajdu była szeroko rozumiana dbałość o planetę. „Dzień bez śmiecenia zaczynam od siebie”. Odbył się turniej wiedzy ekologicznej, zawody sportowe, klasy rywalizowały w hasłach ekologicznych i totemach. Wygrała klasa Ib , której hasłami były : „Chcemy świat w czysty zamienić i planetę rozpromienić” oraz „Segregacja jest, jak wiecie prostą rzeczą na świecie”. Było bardzo gorąco! I w emocjach i w pogodzie.