Rajd Malwira

Dnia 1.06.2023r. społeczność szkolna 1 Liceum Ogólnokształcącego w Malborku uczestniczyła w Rajdzie ,,Malwira”, który jest tradycją naszej szkoły. Celem naszego rajdu ,było propagowanie ekoturystyki i zdrowego, aktywnego stylu życia i postaw proekologicznych społeczeństwa. Motto rajdu to: ,,Zdrowo, kolorowo, wesoło”.

Tym razem uczniowie wraz wychowawcami i nauczycielami, udali się wyznaczoną trasą: ulicami miasta Malborka, przeszli na obiekt położony w Nowej Wsi Malborskiej  przy Szkole Podstawowej; był to obszar

boiska Gminnego Ośrodka Kultury Rekreacji Sportu i Zdrowia w Gminie Malbork.

Tam młodzież poszczególnych klas prezentowała stroje we wcześniej wylosowanych kolorach oraz wiersze określające profil i charakterystykę klasy. Wiersze zostały skomponowane przez uczniów. Każda klasa otrzymała dyplom uczestnictwa. Zostały wyróżnione trzy klasy:

1 miejsce – klasa  2B wych. Anna Jagielska

2 miejsce – klasa  1C wych. Magdalena Kubaszewska

3 miejsce – klasa  2A wych. Anna Majcher

Raj rozpoczął się odprawą poprowadzoną przez dyrektorkę Szkoły Hannę Lalak.

Organizatorem Rajdu byli Nauczyciele wychowania fizycznego.