Rozpoczęcie roku szkolnego.

3 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w naszej szkole. Wszystkich zebranych powitała dyrektor , pani Hanna Lalak. Szczególnie serdecznie zostali przywitani uczniowie klas pierwszych. Poznaliśmy również nowych nauczycieli, którzy będą u nas pracowali. Zaskoczeniem  też była wiadomość, że wicedyrektorem została pani Dorota Klofczyńska, którą wszyscy znamy z biblioteki oraz lekcji wiedzy o kulturze.

Mamy nadzieję, że wszystkim będzie dobrze w „naszej budzie”i że miło spędzimy ten wspólny rok.