Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Malborku.

Tegoroczna uroczystość rozpoczęła się upamiętnieniem zmarłego przedwcześnie nauczyciela naszej szkoły – Pana Przemysława Wądołowskiego.

Następnie, dyrektor szkoły, pani Hanna Lalak, powitała przedstawicieli społeczności szkolnej, nauczycieli, w tym dziesięciu nowozatrudnionych, a także pracowników administracji i obsługi oraz przybyłych rodziców i absolwentów. Na wstępie nawiązała do znaczącej daty – 1 września 1939 roku – kiedy to rozpoczęła się najbardziej tragiczna dla narodu polskiego II wojna światowa.

W dalszej części uroczystości dyrektor, Hanna Lalak, złożyła uczniom najlepsze życzenia na nowy rok szkolny i wręczyła wyróżnionym pierwszoklasistom legitymacje szkolne.

Dyrekcja Szkoły uhonorowała nauczycieli i pracowników szkoły obchodzących jubileusz pracy, akcentując to słowami Antoine de Saint Exupery’ego „Wielkość pracy zawodowej polegać może przede wszystkim na tym, że łączy ludzi”.

W dalszej części uroczystości głos zabrała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Marta Majewska witając przede wszystkim uczniów klas pierwszych, zachęcając jednocześnie do aktywnej współpracy.

Na zakończenie spotkania dyrektor pani Hanna Lalak życzyła całej społeczności Sienkiewiczówki  wielu radosnych, twórczych i pełnych pasji dni na rok szkolny 2023/2024. Następnie uczniowie udali się na pierwsze powakacyjne spotkania z wychowawcami.