Stypendium Fundacji Efekt Motyla 2017

Fundacja Efekt Motyla otwiera nabór wniosków o stypendium na rok szkolny 2016/2017. Wszystkich uczniów VII klasy szkoły podstawowej, II i III klas gimnazjum oraz i szkół średnich mieszkających na terenach wiejskich zachęcamy do zapoznania się z naszym programem stypendialnym. Stypendium ma charakter naukowo – socjalny, a więc jest przeznaczone dla osób najbardziej uzdolnionych i znajdujących się jednocześnie w trudnej sytuacji materialnej.
Jak aplikować?
Wypełniając wniosek o przyznanie stypendium i przesyłając go na adres: stypendia@papilionis.org wraz ze skanem świadectwa szkolnego za rok 2016/2017.
Wniosek do pobrania: https://goo.gl/YHHuQa

Do kiedy można składać wnioski?
Na zgłoszenia czekamy 4-17 września 2017r.

Ile wynosi stypendium?
Stypendium wypłacane jest przez 10 miesięcy roku szkolnego w transzach po 300 zł miesięcznie.

Czy istnieje próg dochodowy, od którego można ubiegać się o stypendium?
Nie ustalamy progu dochodów z góry – spośród nadesłanych wniosków wybieramy osoby najbardziej uzdolnione i jednocześnie będące w najtrudniejszej sytuacji materialnej.

Czy można ubiegać się o stypendium po ukończeniu 18 roku życia?
Nie, stypendium przeznaczone jest dla osób niepełnoletnich, które nie osiągnęły 18 roku życia w momencie złożenia wniosku o przyznanie stypendium.

Kto może się ubiegać o stypendium?
Niepełnoletni uczniowie VII klasy szkoły podstawowej, II i III klas gimnazjum i szkół średnich (licea, technika i szkoły zawodowe) zamieszkujący na terenach wiejskich.
Więcej informacji o stypendium:
www.papilionis.org
www.facebook.com/FundacjaEfektMotylaEffectusPapilionisFoundation/

Wniosek do pobrania – pobierz