Stypendium Prezesa Rady Ministrów w Roku szkolnym 2022/23

Uczeń IV klasy Janusz Konrad l Liceum Ogólnokształcącego w Malborku otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów w Roku szkolnym 2022/23.
Janusz Konrad, to szczególnie uzdolniony uczeń, legitymujący się najwyższą średnią 5.86 za ostatni Rok szkolny. Wyróżnia się zdolnościami humanistycznymi w szczególności w dziedzinie historii, uzyskując w nich najwyższe wyniki: XI Konkurs Wiedzy Historycznej WSAiB w Gdyni, Laureat lll miejsca w powiatowej Pomorskiej Ligii Zadaniowej, XlV Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa, XVX Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej, VLVll Olimpiada Historyczna , ponadto zepołowy sukces konkursu z języka obcego. Konrad Janusz jest dobrym kolegą szkolnym, uczynnym, rozwija dobre tradycje szkoły, dba o kulturę życia codziennego i jest przykładem wzorowego traktowania obowiązków szkolnych.

Wychowawca Ewa Statkiewicz