Sukces malborskiej „Sienkiewiczówki”

I Liceum Ogólnokształcące w Malborku zostało wyróżnione w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości pod patronatem Minister Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Ranking powstał na podstawie wyników uczniów w olimpiadzie projektów społecznych „Zwolnieni z Teorii”.

Uczniowie  z klasy I A w składzie : Aleksandra Skolimowska, Jan Zapolski-Downar, Marcin Oliński, Michał Wójtowicz i Jędrzej Jurczak przygotowali projekt „Restart Młodości”. Zajęli 47. miejsce w kraju, a 5.w województwie pomorskim. Startowało ponad 8 tysięcy uczniów z 900 szkół średnich. To bardzo duże wyróżnienie dla ambitnych i pracowitych uczniów. Udowodnili, że potrafią się odnaleźć w praktycznym działaniu, osiągając efekty, które wpływają na społeczność lokalną.

Ranking jest nowością względem dotychczasowych, które opierają się na wynikach uczniów z matur i olimpiad, sprawdzających przede wszystkim wiedzę teoretyczną. Ten ranking rozwija umiejętności praktyczne – zarządzanie projektem, rozwijanie problemów czy radzenie sobie w pracy w zespole. To właśnie kompetencje przyszłości, które pozwolą młodym nie tylko lepiej poradzić sobie na rynku pracy, ale też założyć własną firmę.

Uroczysta Gala, na której zostaną wręczone dyplomy i certyfikaty, odbędzie się 20.czerwca 2018 w Warszawie.