TYDZIEŃ PRÓBNYCH MATUR W I LO W MALBORKU

Próbny egzamin z przedmiotów ogólnokształcących, który odbywał się w dniach 19 – 22 listopada 2019 r., to dla stu sześciu uczniów klas trzecich I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku nie tylko sprawdzian z wiedzy. To sprawdzian z umiejętności radzenia sobie ze stresem, ale też z organizacją czasu. To sprawdzian, który nie tylko oswaja uczniów z „egzaminacyjną machiną”, ale także pokazuje im różnorodne scenariusze wydarzeń. To próba, w której uczestniczą uczniowie z wielu szkół. W konsekwencji można więc porównać nie tylko odpowiedzi, ale też emocje i odczucia. Dla tych, którzy dotychczas uważali, że niezdanie tego egzaminu jest wręcz niemożliwe, to przysłowiowe „wiaderko zimnej wody”. Próbny egzamin maturalny to również obraz procedur, które się z nim łączą. Zorganizowany lege artis jest przedsmakiem prawdziwego egzaminu dojrzałości – przepustki do dalszej edukacji.

Wicedyrektor I LO w Malborku