Nasze uczennice w Młodzieżowej Radzie Miasta Malborka

W marcu zakończyła się V kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Malborka. Odbyły się wybory w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Malborka, w wyniku których został ustalony skład nowej Młodzieżowej Rady Miasta. W Prezydium znalazły się uczniowie naszej szkoły. Przewodniczącą VI kadencji MRMM została – Martyna Dębicka, natomiast jej zastępcą Monika Bojanowska.