Urodziny Niepodległej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Malborku

Tegoroczne obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się w I LO od wspólnego świętowania z uczniami, rodzicami i nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 6 w Malborku oraz z mieszkańcami Malborka. Benefis Niepodległej pod hasłem Moja Ojczyzna, to nie dzień wczorajszy, moja Ojczyzna, to jutro przygotowany przez Panią Martę Detmer (nb. absolwentkę I LO w Malborku) odbył się 26 października 2018 r. w auli szkoły.

W roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości miłośnicy dwóch kółek z I LO wzięli udział pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego w uczniowskim rajdzie rowerowym, który odbył się 05 listopada 2018 r. Przejazd rowerami ku Niepodległej zakończył się niecodzienną lekcją historii poprowadzoną przez Pana Jacka Jakusika i przybliżającą tematykę regionalnych miejsc pamięci narodowej.

Równolegle natomiast z prezentacjami filmowych adaptacji Latarnika i Wspomnień z Maripozy Henryka Sienkiewicza uczniowie I LO (Natalia Wojciechowska, Magdalena Zimbał, Jakub Chrzanowski) wzięli udział, zdobywając trzy pierwsze miejsca, w konkursie recytatorskim O Niepodległej w ZSK w Malborku – 06 listopada 2018 r. Sukcesem zakończył się również udział szkolnego zespołu muzycznego Parafraza w Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki o Patriotyczną Nutę w Malborku. 30 września 2018 r. zespół zdobył festiwalowe Grand Prix, a uczennica Pola Dzięgiel odebrała pierwszą nagrodę w kategorii poezja śpiewana. Patrycja Fabiańska natomiast i Marta Orlich zdobyły pierwsze nagrody jako solistki – wokalistki.

W piątek, 09 listopada 2018 r., o godz. 11.11 wspólnie z zaproszonymi gośćmi: Starostą Powiatu Malborskiego, Mirosławem Czaplą i Burmistrzem Miasta Malborka, Markiem Charzewskim oraz sędziami Sądu Rejonowego w Malborku uczniowie I LO, rodzice, nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi szkoły odśpiewali 4-zwrotkowy hymn narodowy, włączając się w akcję Rekordu dla Niepodległej.

Uczniowie I LO w Malborku aktywnie odpowiedzieli również na zaproszenie do uczestnictwa w II Międzynarodowym Turnieju Szachowym w Przejazdowie, który odbył się z okazji Święta Niepodległości – 11 listopada 2018 r. Wzięło w nim udział 95 uczestników z Polski, Włoch, Litwy i Rosji, a wśród nich Miłosz Wolak i Edwin Pruchniewski z malborskiej Sienkiewiczówki. Rodzice, którzy wspierali naszych uczniów w zawodach, dobrze znają zapewne maksymę: Nauczcie dzieci grać w szachy, a o ich przyszłość możecie być spokojni.

Gdy zakończyły się już miejskie obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości z udziałem pocztu sztandarowego I LO im. Henryka Sienkiewicza, a także sportowej reprezentacji społeczności szkolnej w XVIII Biegu Niepodległości, we wtorek – 12 listopada 2018 r. – w auli szkoły odbyła się uroczysta szkolna akademia. Spektakl słowno – muzyczny, którego myślą przewodnią były słowa Jana Pawła II: Wolności nie można tylko posiadać (…). Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę , został przedstawiony po raz kolejny 13listopada 2018 r. dla rodziców uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjów podczas prezentacji ofert edukacyjnych szkół ponadgimnazjalnych powiatu malborskiego, a także kolejnego dnia podczas szkolnych konsultacji dla rodziców.

 I Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej, jako kontynuacja trzech poprzednich edycji tego konkursu o randze powiatowej, odbył się w auli I LO w Malborku 16 listopada 2018 r. Wzięło w nim udział siedem zespołów i trzynaścioro solistów. Jeszcze raz usłyszeliśmy w szkole pieśni, które towarzyszyły narodowi polskiemu w drodze ku niepodległości.

Starosta Powiatu Malborskiego, Mirosław Czapla, zaprosił młodzież do I LO im. Henryka Sienkiewicza w Malborku na Interaktywny konkurs wiedzy o tematyce 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości 19 listopada 2018 r. Uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu malborskiego sprawdzali swoją wiedzę historyczną w trakcie profesjonalnie przygotowanego konkursu. Drużyna I LO zajęła drugie miejsce, a w klasyfikacji indywidualnej na drugiej pozycji znalazł się uczeń Jan Zapolski-Downar.

Dorota Klofczyńska

 

Więcej zdjęć znajduję się  na portalu: http://82-200.pl/2987,O-1111-wspolnie-odspiewali-hymn-w-I-LO.html