Uwaga absolwenci – stypendia!

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do XII edycji programu – stypendium pomostowe na rok akademicki 2014/2015 realizowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP) wspólnie z: Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją PZU, Fundacją BGK oraz innymi instytucjami, które przystąpią do realizacji programu przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnej.

Program polega na finansowaniu stypendiów  studentom pierwszego roku  dziennych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie. Nabór kandydatów przeprowadzony jest wg zasad określonych w „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku 2014/2015” (Segment IA). o stypendium mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalna w 2014 r. oraz spełniają warunki określane w regulaminie.

więcej na stronie www.stypendia-pomostowe.pl