UWAGA! DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.
Trwają negocjacje szkoły z firmą Librus obsługującą nasz dziennik elektroniczny w sprawie wysokości opłat. Proszę o jeszcze kilkudniową cierpliwość nade mną. Ewentualną nadwyżkę wpłaconej kwoty w stosunku do wynegocjowanej ceny spożytkujemy zgodnie z wolą Rodziców.
Pozdrawiam,
Tomasz Wojnowski, dyrektor