V edycja Młodzieżowego Dnia Przedsiębiorczości

W piątek 29 listopada, Młodzieżowa Rada Miasta Malborka oraz grupa AfterGraduation zorganizowały V Młodzieżowy Dzień Przedsiębiorczości, a zarazem drugi skierowany do uczniów malborskich szkół. Dotychczas wydarzenia były skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych, jednakże w piątkowym wydarzeniu wzięli udział uczniowie 7. i 8. klas podstawówek: SP1, SP3 oraz SP5 czyli ok. 100 osób.

                Inicjatywa składała się tylko i wyłącznie z jednej części: warsztatów z zaproszonymi gośćmi. Spotkanie zainicjował burmistrz miasta Malborka – p. Marek Charzewski. Po przywitaniu, uczniowie zostali podzieleni na 7 grup, po czym rozpoczęto sesje warsztatowe z każdym z prowadzących. Byli to:

  • Szymon Knitter z Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku
  • Magdalena Adamska z Malborskiego Centrum Wolontariatu
  • Domicela Kucharska z Forum Młodych Dyplomatów
  • Piotr Nowak z Rady Dzieci i Młodzieży
  • Małgorzata Peplińska z Fundacji Pokolenia
  • oraz Oskar Makowski i Jan Zapolski-Downar

W trakcie wydarzenia poruszono szerokie spektrum tematów od polityki młodzieżowej, przez pozyskiwanie funduszy (np. z MBOJa) aż po wolontariat czy działalność dyplomatyczną. Spotkanie zwieńczyło rozdanie certyfikatów uczestnictwa oraz wspólne zdjęcie