„Wielcy Nieobecni: Niemen, który był…”

Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Malborku serdecznie zapraszają na spotkanie z poezją śpiewaną 16 lutego 2017 roku o godz. 13.00 ku pamięci Czesława Niemena w 78 rocznicę urodzin artysty.

Monika Pozorska