Wokalne sukcesy uczniów I LO na konkursie piosenki patriotycznej w Gdyn

I Liceum Ogólnokształcące to bardzo rozśpiewana szkoła. Świadczą o tym nie tylko apele będące wręcz słowno-muzycznymi spektaklami oraz organizowane tam konkursy wokalne, ale również liczne sukcesy na festiwalach o randze ponadregionalnej.

Tym razem uczniowie I LO odnieśli sukcesy na Wojewódzkim Konkursie Piosenki Patriotycznej online ,,Witaj Majowa Jutrzenko’’, zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni – I miejsce zdobył zespół Parafraza, III miejsce Dominika Kuryłowicz,

a wyróżnienie otrzymała Julia Jasińska. Wokalistów przygotowała Maria Seibert. Gratulacje!