Wycieczka do laboratorium Eurofins

Dnia 11.02.2020 r. uczniowie klasy 3c naszego liceum mieli okazję uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych przez pracowników firmy Eurofins w Malborku. To krótkie, aczkolwiek intensywne spotkanie pozwoliło młodzieży poszerzyć wiedzę w zakresie chemii oraz pracy laboratoryjnej.

Na wstępie uczniowie wysłuchali wprowadzającej prezentacji o przepisach BHP panujących na terenie placówki oraz zostali podzieleni na cztery grupy, z której każda miała własnego przewodnika. Następnie część wysłuchała krótkiego wykładu o azbeście- czyli określeniu pewnych grup mineralnych stanowiących główny obiekt badawczy pracowników, a pozostali zostali oprowadzeni po dwóch laboratoriach. Wszystko odbywało się w sterylnych warunkach, młodzież musiała ubrać specjalne fartuchy przed zwiedzaniem. Mieli okazję przyjrzeć się pracy laborantów, zostali wprowadzeni po kolei w skomplikowane szczegóły procesów badania próbek, które zlecają firmie różne placówki- głownie francuskie. Uczniowie mogli też zobaczyć wysoko wyspecjalizowane mikroskopy skaningowe oraz elektronowe i obejrzeć pod nimi badane próbki pod kątem zawartości azbestu.

Na koniec młodzież mogła zadawać pytania, została zachęcona do ewentualnej współpracy oraz poznała ofertę stypendialną firmy.