Wycieczki edukacyjne w Sienkiewiczówce.

I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Malborku, od nowego roku szkolnego, było bardzo aktywne. Dwa dni – czwartek i piątek ( 9. i 10. września 2021 roku) zostały poświęcone na wycieczki i wyjazdy edukacyjne, na zwiedzanie i podziwianie ważnych miejsc: Muzeum Miasta Malborka z wystawą STALAG XXB, Muzeum Zamkowe w Malborku, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum Emigracji w Gdyni, Muzeum Miasta Gdyni czy Muzeum w Sztutowie.

Uczniowie wraz z przewodnikiem mieli okazję poznać szlak kulturowy zabytków Malborka, docierając również między innymi do tablicy upamiętniającej Plebiscyt na Powiślu 1920 roku czy podziwiając wystawę fotograficzną Kamy Trojak w Szpitalu Jerozolimskim.

Szkole przyświecały najważniejsze kierunki polityki oświatowej MEiN na rok szkolny 2021/2022 takie jak: wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro, kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie, działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury.

Był to czas niezwykle potrzebny wychowawcom, nauczycielom i uczniom, czas na odbudowanie relacji międzyludzkich. Ostatnie realia (pandemia) pokazały jak cenny jest kontakt z człowiekiem. Mamy nadzieję na kontynuację takiej formy edukacji i spędzania wspólnego czasu w bieżącym roku szkolnym.