Wyjazd integracyjny klas pierwszych

W dniach od 14 do 15 września odbył się wyjazd integracyjny dla klas pierwszych. W czwartek rano sześć klas  udało się do Ośrodka Wypoczynkowego Promyk w Sztutowie.

Po zakwaterowaniu w pokojach , młodzież wzięła udział w  zajęciach z panią psycholog                    Małgorzatą Korną , warsztatach  muzycznych  z panią Marią Seibert , zajęciach z kompetencji społecznych  z wykorzystaniem kart rozwojowych z panią Izabelą Łukasiewicz. Tego dna wszystkie klasy  wraz z wychowawcami i opiekunami wyruszyły też nad morze. Młodzieży dopisywały humory, a słoneczna pogoda sprzyjała dobrej atmosferze. Po południu część licealistów  wzięła udział w rozgrywkach sportowych, a część w grze terenowej.  Wieczorem przy ognisku odbyły się prezentacje klas. Każda z sześciu klas wykazała się niesamowitą kreatywnością i  poczuciem humoru. Klasa Ia zaśpiewała ułożoną przez siebie piosenkę o szkole i nauczycielach, klasa I b jak na humanistów przystało odczytała  najbardziej znane cytaty ,  Ic w sposób dowcipny zaprezentowała swój skład uczniowski , Id zachwyciła tańcem, Ie zaprezentowała napisany przez siebie w sposób humorystyczny wiersz o swojej klasie ,  a IF zaprosiła wszystkich do wspólnego tańca -belgijki. Wieczór upłynął w miłej atmosferze, młodzież bawiła się i integrowała nie tylko z kolegami ze swoich klas, ale również z uczniami innych klas pierwszych.

Dzięki zajęciom i wieczornej prezentacji , uczniowie podczas wyjazdu  nie tylko mogli poznać się lepiej, ale poznali  bliżej tez  swoich wychowawców i nauczycieli. Wychowawcy również mieli okazję do bliższego poznania swoich wychowanków. Czas spędzony w Sztutowie był  bardzo owocny i na pewno na długo zostanie w pamięci uczestników.