Wyjazd maturzystów  Sienkiewiczówki  do Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.

14 grudnia 2023 roku, maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku, zostali zaproszeni do Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Spotkanie to zostało zorganizowane w ramach współpracy szkoły z uczelnią. Nasi uczniowie mieli zaplanowany i ściśle wypełniony czas zajęciami, które miały pokazać im uczelnię „od kuchni”.

Na początek uczniowie zostali zapoznani z  historią  25 – letniej uczelni, jej przekształceń i rozwoju oraz z bogatą ofertą edukacyjną. Następnie rektor uczelni oprowadził uczniów po nowo wybudowanej części budynku,  gdzie znajdują się nowoczesne laboratoria – robotyki i mechatroniki, modelowania 3d, eksperymentów z materiałami czy pracowni dronów. Uczniowie byli pod wrażeniem innowacyjnej technologii.

Program spotkania był bogaty, obejmował zarówno wykłady jak i warsztaty. Pierwszy z nich pt. „O motywowaniu słów kilka, czyli co zrobić, aby chciało nam się chcieć” prowadzony przez dra inż. Marcin Bukowskiego – zainteresował uczniów tematem, zwłaszcza teraz, w trudnym okresie przed maturą. Po wykładzie uczniowie wykonali test  DNA swojej motywacji, dzięki któremu  dostali wskazówki na temat preferowanego przez siebie sposobu pracy i warunków działania tak, aby odnosić sukcesy i czerpać satysfakcję. Poznali też  listę czynników motywujących i demotywujących, które mogą ich  wspierać w wykonywanych zadaniach lub stanowić  przeszkodę.

Następnie uczniowie udali się do nowoczesnej sali informatycznej, by tam wziąć udział w rozgrywkach „Symulacji biznesowych”, gdzie prowadzący  dr Marek Bucholc w  ramach swoich warsztatów zaprosił ich do symulacji poprowadzenia własnej firmy w specjalnie do tego przygotowanym programie komputerowym. Uczniowie prowadząc sklepik spożywczy w szkole (symulacja gry) musieli zmierzyć się z wieloma decyzjami, była to więc lekcja biznesu i rywalizacji między uczniami. Wyniki pracy uczniów  zostały ocenione i nagrodzone upominkami.

Kolejnym punktem był wykład dr Ireny Sorokosz, prof. uczelni,  pt. „Jak się zaprezentować, gdy trema ściska za gardło?”, który dawał praktyczne wskazówkii cenne informacje m. in. o tym jak zapanować nad stresem, jak dobrze przygotować się do egzaminu czy rozmowy rekrutacyjnej.

Zaproponowany aktywny program dnia umożliwił uczniom zdobycie wielu praktycznych umiejętności i wiedzy!

 Izabela Łukasiewicz – doradca zawodowy