XIII Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie

Uczeń klasy drugiej, Jan Chmura, odebrał z rąk Burmistrza Miasta oraz komendanta Straży Miejskiej w Malborku dyplom laureata XIII Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie oraz indywidualną nagrodę rzeczową.

Głównymi organizatorami konkursu byli: Straż Miejska w Gdańsku oraz Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna.

Celem olimpiady było rozwijanie poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie oraz poznanie przepisów prawa i uprawnień instytucji stojących na jego straży.

Janek Chmura wykazał się znajomością przepisów z zakresu tematyki konkursowej, zdobywając bardzo wysokie dwunaste miejsce.

Gratulujemy!