Z wizytą w stacji meteorologicznej…

30 maja uczniowie 2d (klasy matematyczno – geograficznej) byli z wizytą w stacji meteorologicznej w Milejewie. Elbląska stacja typu synoptycznego działa według zaleceń Międzynarodowej Organizacji  Meteorologicznej. Jest to placówka terenowa Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział Morski  w Gdyni, jedna z 70 w Polsce. Dane pomiarowe spływają do Gdyni, następnie do Warszawy. Stacja umiejscowiona jest w centrum Wysoczyzny  Elbląskiej  w odległości  10 km od starej stacji w Elblągu. W Milejewie znajduje się budynek przeznaczony dla Stacji Hydrologiczno – Meteorologicznej o powierzchni 180 m kw. Obok niego znajduje się budynek gospodarczy oraz ogródek meteorologiczny z aparaturą pomiarową [termometry, wiatromierze, deszczomierze, automatyczna stacja pomiarowa]. Obecnie na stacji pracuje 5 osób, które 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, dokonują pomiarów i obserwacji. Z pracą meteorologa zapoznał nas kierownik placówki.